Grachten en sloten

08 11 07 Melotte 2

Klepelen van oevers en maaivelden:

  • Maaien en profileren van weggrachten
  • Profileren van (landbouw)sloten en oevers
  • Uitmaaien van sloten, grachten en oevers

Sloten en grachten worden ontdaan van diverse grassen, riet en andere zoden. Dit kan gebeuren met een maaibak of maaikorf. Deze bak knipt de grassen af en schept deze dan uit de dichtgewassen grachten. Dit gebeurt voornamelijk met een rupskraan of minigraver om beschadiging van aangrenzende velden te voorkomen.